Algemene voorwaarden

Frissen Kehrtechnik hanteert de METAALUNIEVOORWAARDEN!

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam en worden u, indien gewenst, kosteloos toegezonden. U kunt de METAALUNIEVOORWAARDEN ook downloaden van deze site; kies de door u gewenste versie in het overzicht hierbeneden.

Metaalunie-voorwaarden
2014
Nederlands A4
Standaard
Metaalunievoorwaarden
2014
Nederlands A4
Brochure