Onze inspiratiebron...

De traditionele waarden van 'n authentiek familiebedrijf zijn onze inspiratiebron!

De oorsprong: Jan Frissen...

De oorsprong van het bedrijf Frissen ligt in 1954. In dat jaar is het bedrijf gesticht door de heer Jan Frissen, vader van de huidige directeur. Het bedrijf was gevestigd in Houthem-Sint Gerlach en hield zich destijds voornamelijk bezig met de in- en verkoop, evenals het onderhoud en repareren van landbouwmachines. Deze activiteiten in de landbouw zouden nog lange tijd tot de primaire aandachtsgebieden van het bedrijf behoren. Het bedrijf maakte vanaf het begin in de jaren ‘50 tot aanvang jaren ’70 een geleidelijke groei door. De akte van oprichting is gedateerd op 16 oktober 1974, toen het bedrijf als besloten vennootschap werd geregistreerd op de huidige locatie. Aanvang jaren ’70 was Mechanisatiebedrijf Frissen BV, gevestigd op de Vroenhof 92, een begrip in de regio Zuid-Limburg.

Tot het productassortiment behoorden inmiddels naast de traditionele landbouwproducten ook machines voor het onderhoud van groenvoorzieningen, golfbanen, parken en tuinen. In 1976 werd een deel van de activiteiten afgesplitst en verzelfstandigd in een aparte vennootschap, namelijk Mechanisatiecentrum Tuin en Park BV. Dit bedrijf werd gevestigd op de Vroenhof 86, nauwelijks honderd meter verwijderd van het moederbedrijf. In deze (Tuin en Park) BV werden vooral de activiteiten rondom de machines voor tuin- en parkonderhoud ondergebracht.

Onze oprichter, de heer Jan Frissen.

Directiewissel: George Frissen...

In 1986 heeft de heer George Frissen de leiding als algemeen directeur op zich genomen. Het bedrijf telde op dat moment 25 medewerkers in vaste dienst. Onder zijn leiding heeft het bedrijf in de jaren ‘80 een modernisering doorgemaakt, in het bijzonder waar het gaat om outillage en automatisering. Ook zou George Frissen de basis leggen voor de pakketverbredingen van de jaren ’90 met o.a. de ontwikkeling van de divisie industrie en de daarin opgenomen intern transport-tak.

Doordat namelijk de afnemers in de landbouwsector ook behoefte hadden aan grondverzetmachines, ontstond er in 1986 binnen het Mechanisatiebedrijf Frissen BV een afzonderlijke divisie Industrie. De activiteiten binnen deze divisie sloten naadloos aan op de eerder genoemde landbouwactiviteiten. Alleen de aard van de machines was anders: behalve de machines voor landbouw, kon men ook voor grondverzetmachines bij Frissen terecht. Later werden ook intern transport machines toegevoegd aan het productassortiment binnen de divisie Industrie. In het bijzonder de intern transport-tak bracht Frissen in aanraking met een nieuw type klant. Oorspronkelijk ontstaan vanuit een vraag naar bijvoorbeeld heftrucks bij de traditionele klant, kwam Frissen steeds meer in aanraking met industriële bedrijven zoals transportbedrijven, op- en overslagbedrijven, en distributiecentra. Eind jaren ’90 werden de intern transport activiteiten verzelfstandigd in Frissen Intern Transport BV, op dat moment de derde werkmaatschappij binnen de Frissen Groep. Dit bedrijf werd gehuisvest in een nieuw bedrijfspand, dat werd gebouwd op industrieterrein De Valkenberg in Valkenburg aan de Geul.

Frissen Kehrtechnik

De productgroep RAVO straatveegmachines maakte al geruime tijd onderdeel uit van het productenaanbod van Frissen. Frissen vervulde aanvankelijk met name een rol als dealer voor de regio Zuid-Limburg. Al snel bleken echter de mogelijkheden van de combinatie Frissen en RAVO "onbegrensd" en werden de eerste mogelijkheden in Duitsland en België verkend. Met name het vertrouwen van onze eerste Duitse klanten, het doorzettingsvermogen van onze verkopers en uiteraard de ondersteuning van onze technische specialisten zorgen ervoor dat Frissen het importeurschap voor geheel Duitsland verwierf.

Na de opening in 2010 van het nieuwe bedrijfspand van Frissen op de Valkenberg 15 groeide Frissen uit tot een bedrijf dat, gestoeld op de traditionele Frissen-waarden van betrouwbaarheid, vakmanschap en servicegerichtheid, kan worden gezien als een veegmachine-leverancier van betekenis. Met maar liefst 4 verkoopadviseurs bewerkt Frissen Kehrtechnik op dit moment geheel Duitsland en Belgisch-Limburg. Ook onze servicespecialisten ondersteunen relaties in geheel Duitsland.

Vanuit Aken en vanaf industrieterrein De Valkenberg heeft Frissen Kehrtechnik zich verder kunnen ontwikkelen tot het bedrijf van nu. Een bedrijf dat stevig staat. Zorgvuldige bewaking en continue verhoging van de kwaliteit. Die strategie koos Frissen ruim 60 jaar geleden. Kiezen voor goede producten en kwaliteit in de verkoop. En kiezen voor vakbekwame en specifiek opgeleide servicemonteurs die indien nodig ter plekke met compleet geoutilleerde servicewagens voorrijden. Snelle service, op basis van ervaring gecombineerd met een goede kennis van de knelpunten in de sector. Zo ontwikkelde Frissen Kehrtechnik zich euregionaal tot een specialist voor straatveegmachines en straatreinigingstechnische vraagstukken.